หน้ากากอนามัย

อาหารเสริม จำหน่ายราคาส่งยกลัง ปรึกษาทีมงานเพื่อสั่งซื้ออาหารเสริมให้ถูกต้องเหมาะกับอาการและสุขภาพของแต่ละท่าน แชทปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ชำระเฉพาะค่าอาหารเสริมและค่าจัดส่ง

 

หน้ากากอนามัย คืออะไร?

 • หน้ากากที่สวมใส่เพื่อปกป้องระบบทางเดินหายใจจากเชื้อโรคต่างๆ ได้แก่ เชื้อไวรัส เชื้อ. แบคทีเรีย และเชื้อรา รวมถึงมลพิษจากสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะมีคุณสมบัติในการกรองและป้องอานุภาคของเชื้อโรคและมลพิษแตกต่างกันในแต่ละชนิด

ประเภทของหน้ากาก อนามัย

  1. หน้ากากอนามัยชนิด N95

  หน้ากากอนามัย N95 เป็นหน้ากากอนามัยชนิดที่ช่วยป้องกันอนุภาคที่มีขนาดเล็กมากๆได้(หากใส่ถูกวิธี) โดยประสิทธิภาพในการป้องกันจะสูงกว่าหน้ากากอนามัยแบบทั่วไป เพราะลักษณะของหน้ากากอนามัย N95 นี้มีลักษณะครอบลงไปที่บริเวณหน้าปาก และจมูกอย่างมิดชิด จึงทําให้เชื้อไวรัสหรือสารปนเปื้อนไม่สามารถลอดผ่านได้ และ แน่นอนสามารถป้องกันอนุภาคขนาดเล็กอย่าง PM2. ที่เมืองไทยเผชิญอยู่ในขณะได้ในระดับดีมากอีกด้วย

  Note : หากใส่เป็นเวลานานจะทำให้หายใจลำบาก อาจจะไม่เหมาะในการใส่ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งของที่มีคุณภาพ อาจมีราคาสูงอีกด้วย

  1. หน้ากากอนามัยทางการแพทย์

  แม้จะมีขายตามท้องตลาดทั่วไป หน้าตาคล้ายๆกัน แต่ประสิทธิภาพอาจจะไม่เท่ากัน ถ้าสามารถเลือกซื้อที่มีคุณภาพได้ ก็จะมีประสิทธิภาพในการป้องกันได้ดียิ่งขึ้น หน้ากากทางการแพทย์ช่วยป้องกันโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจได้เป็นอย่างดี และสวมใส่ในชีวิตประจำวันได้ สําหรับวิธีการใส่ควรใส่โดยการนําด้านสีเขียวออกด้านหน้า เพื่อกันสาร คัดหลั่งจากคนอื่นเข้ามาสู่ตัวเรา นอกจากนี้ยังสามารถป้องกันฝุ่นได้ในระดับปานกลางถึงดี แต่หากใส่ 2 ชั้นซ้อนกันก็จะมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นอีกด้วย

  Note : ควรใส่ให้ถูกต้องโดยให้ฝั่งด้านบนที่มีลวดแข็งอยู่ที่สันจมูก และด้านล่างให้ดึงลงมาครอบปลายคางตลอดเวลา แนะนำเลือกใช้ที่มีคุณภาพ และใช้แล้วทิ้งไม่ควรนำกลับมาใช้ใหม่

  1. หน้ากากอนามัยแบบผ้า

  มีประสิทธิภาพการป้องกันคล้ายๆ กับหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ สามารถนำมาซักและใช้ซ้ำได้ แต่ควรเลือกใช้ชนิดที่มีการผลิตจากใยสังเคราห์ที่มีการซ้อนทับกันหลายชั้น จะทำให้สามารถกรองเชื้อโรคได้ดีขึ้น

  Note: ควรเลือกหน้ากากที่ทำจากผ้าอย่างน้อย 3 ชั้นขึ้นไป และขนาดต้องเหมาะกับใบหน้า ประสิทธิภาพอาจจะลดลงเมื่อมีการซักแล้วนำมาใช้ใหม่บ่อยๆ ควรอ่านคำแนะนำและเปลี่ยนอันใหม่เมื่อชำรุดหรือรูปทรงเปลี่ยนไป

  1. หน้ากากอนามัยแบบมีวาล์ว

  ให้ประสิทธิภาพใกล้เคียงกับหน้ากากอนามัย N95 สามารถช่วยป้องกันทั้งฝุ่น สารเคมี เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อไวรัสได้อย่างดี สามารถอนุภาคขนาดเล็ก PM 2.5 ได้ดีมาก แต่อาจจะไม่เหมาะกับการใช้ในชีวิตประจำวันที่มีผู้คนอยู่ร่วมกัน

  Note : (สำคัญ) แม้หน้ากากอนามัยชนิดนี้จะมีประสิทธิภาพสูงแต่อาจจะไม่เหมาะต่อการใช้ในชีวิตประจำวันเนื่องจาก หน้ากากชนิดมีวาล์วจะกันเชื้อโรคหรือฝุ่นละอองที่จะเข้ามาหาเราได้ แต่ไม่สามารถป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ เมื่อเราไอ จาม หรือหายใจ ละอองน้ำลายก็จะออกมาตามวาล์วที่อยู่ด้านหน้าได้

  5.หน้ากาก KF94

   เป็นหน้ากากมาตรฐานของเกาหลี ที่ผลิตขึ้นเพื่อป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือPM2.5 เช่นเดียวกับประเทศไทยประสบ แต่ในประเทศเกาหลีจะมีฝุ่นอีกอย่างที่ชาวเกาหลีเรียกว่า “ฝุ่นเหลือง” โดยเป็นผลพวงของลมที่พัดเอาฝุ่นมาจากเขตทะเลทรายของประเทศจีนเข้ามา เมื่อถึงฤดูใบไม้ผลิบางเหมืองจะกลายเป็นเมืองแห่งสีเหลือง อันเนื่องมาจากเกสรดอกไม้จำนวนมาก ซึ่งจะก่อให้เกิดอาการแพ้อีกด้วย

  Note : หน้ากากของเกาหลีมีการทดสอบการกรองฝุ่นขนาดเล็ก เช่นเดียวกันกับหน้ากากมาตรฐาน N95 ของมาตรฐาน NIOSH จากอเมริกา เรียกว่า KF หรือ Korea Filter ซึ่งทดสอบสอบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน KOSHA

ใครควรสวมใส่หน้ากากอนามัย?

 •  

  ผู้ที่ต้องอยู่ใกล้หรือมีการสัมผัสอย่างใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ

  ผู้ที่มีอาการป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจซึ่งต้องใกล้ชิดกับคนปกติ หรือต้องออกไปนอกบ้าน

  ผู้ที่ต้องเข้าไปยังบริเวณเสี่ยงติดเชื้อ หรือสถานที่ที่มีผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น โรงพยาบาล หรือสถานที่ที่มีคนแออัด เป็นต้น

วิธีสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง

 • การใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีจะช่วยให้ผู้ใช้ป้องกันเชื้อโรคและมลพิษได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งควรปฏิบัติดังนี้

   

  วิธีการใส่หน้ากากอนามัยแบบทั่วไป

   

  ล้างมือทำความสะอาดเพื่อป้องกันการติดเชื้อที่ติดอยู่บริเวณมือ

  เลือกขนาดของหน้ากากอนามัยให้เหมาะสม หากเป็นเด็กควรเลือกขนาดเฉพาะเพื่อไม่ให้หน้ากากอนามัยใหญ่เกินไป

  ใส่หน้ากากอนามัยให้พอดีกับใบหน้า โดยหันด้านที่มีสีออก และให้ด้านที่มีลวดอยู่ด้านบน หากเป็นหน้ากากอนามัยชนิดไม่มีสี ให้สังเกตรอยพับของหน้ากากอนามัย หากมุมของรอยพับชี้ลงด้านล่างด้านนั้นจะเป็นด้านนอกของหน้ากากอนามัย

  ขณะใส่หน้ากากอนามัย หากเป็นหน้ากากแบบที่ต้องผูกปลายเชือกเข้าด้วยกัน ให้ผูกเชือกเส้นล่างที่บริเวณต้นคอ ส่วนเส้นบนผูกบริเวณศีรษะ หากเป็นชนิดสายยางยืด ให้คล้องที่หูทั้งสองข้าง แล้วบีบบริเวณเส้นลวดให้พอดีกับจมูก จะทำให้หน้ากากอนามัยพอดีกับใบหน้า

  ดึงหน้ากากอนามัยให้ปิดบริเวณปาก จมูก และคาง เป็นอันเรียบร้อย

  วิธีการใส่หน้ากากอนามัยแบบ N95

   

  ถือหน้ากากอนามัยไว้ในอุ้งมือ แล้วครอบหน้ากากบริเวณปากและจมูก

  ดึงสายรัดของหน้ากากอนามัยที่อยู่ด้านล่างคล้องศีรษะแล้วดึงลงไปบริเวณใต้ใบหู จากนั้นดึงสายรัดเส้นบนคล้องศีรษะให้อยู่บริเวณหลังศีรษะ แล้วบีบบริเวณเส้นลวดให้พอดีกับจมูก

  ตรวจสอบความเรียบร้อยว่าหน้ากากอนามัยแนบสนิทกับใบหน้าหรือไม่

  ทดสอบความพอดีของหน้ากากโดยใช้มือทั้งสองข้างทาบบริเวณหน้ากาก แล้วลองหายใจ หากหน้ากากพอดีกับใบหน้าเวลาหายใจเข้าหน้ากากจะยุบตัว หายใจออกหน้ากากจะพองตัวออก

พร้อมให้คำปรึกษา ติดต่อเราได้ที่

FAQ : คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ หน้ากากอนามัย

ตอบ :

แม้จะยังไม่มีผลการยืนยันที่ชัดเจนว่าหน้ากากอนามัยช่วยป้องกันเชื้อโรค แต่มีการศึกษาว่าว่าหน้ากากอนามัยป้องกันการติดเชื้อได้เพียงแต่ต้องใช้ร่วมกับวิธีอื่น ๆ เช่น การล้างมืออย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะก่อนและหลังสัมผัสผู้ป่วย หรือการได้รับวัคซีนป้องโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจบางชนิด เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ อีกทั้งยังควรระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการอยู่ท่ามกลางผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อ เพราะแม้จะใส่หน้ากากอนามัยแล้วแต่หากได้รับเชื้อในปริมาณมาก หรือต้องใช้ของร่วมกับผู้ป่วยก็เสี่ยงติดเชื้อได้

KF94 กับ N95 ต่างกันอย่างไร

หน้ากากมาตรฐานเกาหลีมีการทดสอบประสิทธิภาพการกันฝุ่นใกล้เคียงกับ N95 อยู่ที่ 94% ซึ่งน้อยกว่า N95 เพียง 1% เท่านั้น

หน้ากาก KF94 มีลักษณะเป็นแบบคล้องหู ส่วนหน้ากากที่ผ่าน N95 มีแต่แบบคล้องหัวเท่านั้น ( ข้อกำหนด NIOSH ไม่แนะนำแบบคล้องหู)

ในการทดสอบการป้องกันละออง หน้ากาก N95 ทดสอบกับละอองที่ไม่น้ำมันผสม แต่ KF94 มีการทดสอบกับละอองแบบมีน้ำมันผสมด้วย

การทดสอบอัตราการไหลผ่านอากาศและการต้านทานการหายใจเข้า หน้ากาก N95 ทดสอบที่ 85L/Min โดยการต้านทานต้องน้อยกว่า 343 Pa ส่วน KF94 ทดสอบสูงสุดที่ 95L/Min การต้านทาน < 240 Pa

หน้ากาก KF94 มีการทดสอบการสะสมของ CO2 ในหน้ากากขณะหายใจออก ในขณะที่ N95 ไม่มี

ขนาดและรูปร่างของหน้ากาก มีผลต่อการรั่วไหลของอากาศ ดังนั้นจึงควรเลือกขนาดและรูปร่างหน้ากากที่เข้ากับใบหน้าที่สุด

พร้อมรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ
Accept Reseller
ราคาดีที่สุด ยิ่งสั่งเยอะยิ่งถูก มีราคาส่ง
Best Price
ส่งเร็ว ส่งด่วนทุกวัน
(ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
Fast Delivery
ออกใบกำกับภาษีได้
Can Issue Tax
สินค้าทุกรายการผ่าน อย.ไทย และผ่านการ QC คัดสรรคุณภาพ
Quality Product
ขั้นตอนการสั่งซื้อง่าย เพียงกดใส่ตะกร้าใน LINE SHOP ทำการโอนชำระ และแนบสลิป
Easy Procedure
WORLDMED SOLUTION

ผู้นำการให้บริการจัดจำหน่าย อุปกรณ์การแพทย์ อาหารเสริม ชุดตรวจ ATK ราคาส่ง มีประสบการณ์การให้บริการธุรกิจอุปกรณ์การแพทย์ และอาหารเสริมอย่างยาวนาน ทีมงาน Worldmed Solution ยินดีเป็นส่วนหนึ่งที่จะรับใช้คุณ ช่วยให้คุณมีสุขภาพร่างกายและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดสรรมาอย่างดี ด้่วยความใส่ใจดูเเลทุกรายละเอียด เพื่อให้คุณมั่นใจว่าจะได้รับการ บริการที่เหนือกว่า สัมผัสความประทับใจในทุกการบริการของเรา

We strive to make you happy

YOUR SMILE IS OUR GOAL : )

47296360_999755030224979_6019024635276820480_n